Gastgezin

Bij ieder project zijn we op zoek naar gastgezinnen. Als gastgezin neem je voor een periode van 7 weken 1 of 2 kinderen, een leerkracht of tolk in huis. Een warm nest is het belangrijkste, verder verwachten we dat het gastgezin positief staat tegen over het christelijk geloof.

Staan jullie er 7 weken helemaal alleen voor?
Tijdens deze periode gaan de Wit-Russiche kinderen net als onze eigen kinderen gewoon naar school, hun eigen leerkracht komt namelijk mee om hen les te geven. Dit is een eis van de Wit-Russiche overheid dat de kinderen tijdens een project niet met hun lesstof achterop mogen raken. De kinderen hebben dan sochtends hun eigen les progamma en smiddags worden er diverse activiteiten georganiseerd. Vaste onderdelen hier bij zijn sport en spel, creativiteit, bijbelverhaal en uitstapjes. Ze zijn dus de gehele dag met hun eigen juf en tolk op school en zullen net als onze eigen kinderen rond 15.15 / 15.30 weer thuis zijn.

Doorgaans is de school voor de kinderen in Winschoten, gastgezinnen in Winschoten kunnen zelf hun kinderen naar school brengen en ophalen. Voor gastgezinnen uit omliggende dorpen word er een vervoers regeling gemaakt, zodat de kinderen van huis worden gehaald rond 08.00 en terug gebracht rond 15.30.

Na schooltijd kunnen de kinderen heerlijk spelen met uw eigen kinderen of als jullie dit afspreken met hun eigen vriendjes van school. Let wel op dat de kinderen niet zo veel verkeer gewend zijn en absoluut geen regels kennen. Ze mogen daarom zeker in het begin niet alleen op straat spelen.

De eerste  week is doorgaans het moeilijkst, de kinderen spreken onze taal niet en wij niet die van hen. Jullie krijgen van de stichting een woordenlijst om op een eenvoudige manier iets te kunnen comuniceren, daarnaast is het ook mogelijk om diverse vertaal progamma's te gebruiken.

Tijdens het gehele verblijf is er een tolk die vanuit Wit Rusland mee komt naar Nederland. De tolk spreekt Engels of soms zelfs Nederlands. De tolk krijgt via de stichting een mobiele telefoon en is altijd in geval van nood te bereiken. Mocht je er dus niet uit komen tijdens een gesprek en denk je op dat moment dat het noodzakelijk is om te weten wat het kind bedoeld, dan kun je via de tolk dit navragen. Op school zal ook iedere dag aandacht worden gegeven aan hoe het kind het in het gezin vind, en bij mogelijke problemen / opmerkingen / vragen zal de tolk of via telefoon of een briefje / email contact op nemen met het gastgezin. Daarnaast is er ook het bestuur van de stichting die altijd kan worden gevraagd om te helpen ergens mee.

 

Heb je toch nog vragen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Foto gastgezin met hun Wit-Russische gast (Project 2015).gastouders

Marcus 9:37

"Wie in Mijn naam zo'n kind gastvrij ontvangt, ontvangt mij, zei Hij"